FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER FAKTURY: ……………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..

TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: …………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku………………………………………………….

NAZWA TOWARU ILOŚĆ:

CENA BRUTTO:

PRZYCZYNA ZWROTU:

Uwagi Klienta: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

Essential Photo